skróty

shortcuts data utworzenia shortcuts data modyfikacji shortcuts komentarz

Tutaj znajdziesz kilka przydatnych skrótów. Zobacz plik źródłowy oraz changelog w GitHub’ie.

skrót

opis

nazwa produktu

SO

CapsLock⇪-alt⌥ LMB

zaznaczenie pionowe

Visual Studio Code

macOS

Shift⇧-cmd⌘-P

paleta komend

Visual Studio Code

macOS

Shift⇧-alt⌥ Up▲

skopiuj wybrane linie

Visual Studio Code

macOS

Shift⇧-alt⌥ Down▼

skopiuj wybrane linie

Visual Studio Code

macOS

alt⌥ Up▲

przenieś wybrane linie do góry

Visual Studio Code

macOS

alt⌥ Down▼

przenieś wybrane linie w dół

Visual Studio Code

macOS

cmd⌘-D

dodaj tą stronę do ulubionych

Safari, Chrome, Firefox

macOS